Єдиний реєстр документів про підвищення кваліфікації Цифрового видавництва Експертус

Єдиний реєстр надає відкриті дані про фахівців, які отримали документи про підвищення кваліфікації в Цифровому видавництві Експертус* і підтвердили свої професійні знання, уміння та навички. Ми гарантуємо, що компетенція цих фахівців відповідає всім вимогам ведення професійної діяльності.

*та в спільних програмах з вишами та громадськими організаціями

Учасники реєстру

Перевірте, чи є ви в Реєстрі – введіть ПІБ
або номер документа

Єдиний реєстр містить дані про фахівців, які підвищили кваліфікацію за освітніми програмами Цифрового видавництва Експертус і отримали відповідний документ

Документи про підвищення кваліфікації містять:

  • повне найменування закладу освіти та/або інших суб’єктів підвищення кваліфікації, які надають освітні послуги з підвищення кваліфікації
  • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації
  • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС
  • прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію
  • опис досягнутих результатів навчання
  • дату видачі документа
  • обліковий запис документа
  • посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ